html web templates

Zakres usług

Infrastruktura fizyczna
Infrastruktura wirtualna
Bezpieczeństwo
Sieci 

Mobirise

Infrastruktura fizyczna

Projetowanie, wdrażanie, monitorowanie oraz kompleksowe zarządzanie infrastrukturą fizyczną

Mobirise

Infrastruktura wirtualna

Projektowanie, wdrażanie, monitorowanie oraz kompleksowe zarządzanie infrastrukturą wirtualną

Mobirise

Bezpieczeństwo

Monitorowanie, testowanie oraz hardening systemów opreacyjnych. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Dostosowanie infrastruktury informatycznej do obowiązujących przepisów i  standardów zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku

Mobirise

Sieci 

Projektowanie, wdrażanie, monitorowanie i zabezpieczanie wszeliego rodzaju sieci informatycznych